Summer Campaign 2017

Лятна кампания 2017

Правила и условия на кампанията


1. Организатор на кампанията

Организатор на кампанията е ФК Кеш Експрес Сървис ЕООД, гр. София, ул. Венелин № 22.

2. Територия на кампанията

Кампанията се организира, провежда и важи за всички офиси от структурата на ФК Кеш Експрес Сървис на територията на Република България.

3. Продължителност на кампанията

Кампанията започва на 10.07.2017 г. и приключва на 30.08.2017 г. 

4. Механизъм на кампанията и процедура за получаване на подаръците:

• Клиент, получил или изпратил паричен превод чрез Уестърн Юниън в офис от структурата на ФК Кеш Експрес Сървис за посочения период на кампанията, получава безплатно скреч-карта за участие в кампанията.

• Скреч-картата съдържа поле за изтриване от клиента, което е покрито с непрозрачно фолио и съдържа  текст. Текстът показва дали дадената скреч-карта е печеливша или не, както и вида на подаръка.

• Подаръците на печелившите клиенти се предоставят по ред и начин, определен от ФК Кеш Експрес Сървис.

• Подаръците се дават веднага лично на клиента след представяне на печелившата скреч-карта. 

• Всички поправки върху скреч картата я правят невалидна.

• Срокът за получаване на подаръка от клиента е до 40 дни, считано от датата на преустановяване на кампанията /30.08.2017 г./

• Подаръците са обявени в информационната листовка и на корпоративния сайт на ФК Кеш Експрес Сървис.

• Подаръците от всеки вид се предлагат до изчерпване на наличните количества.

• Подаръците не могат да бъдат осребрявани срещу паричен еквивалент.

5. Описание на наградитеНаградите за кампанията са следните:

Федербал – 45 броя

Топка – 60 броя

Антистрес топка – 130 броя

Хвърчило – 180 броя

Тениска – 200 броя

Шапка – 300 броя

Торбичка – 440 броя

Фризби – 500 броя

Химикалка – 23 145 броя

6. Отговорност 

ФК Кеш Експрес Сървис ЕООД не носи отговорност за фабрични дефекти на получените подаръци при рекламация от страна на участник.

7. Право на участие:       

• В кампанията могат да участват физически лица, навършили 18 години, с настоящо местоживеене в Република България, които са получили или изпратили минимум един паричен превод чрез Уестърн Юниън в офис от структурата на ФК Кеш Експрес Сървис.

• Служителите на ФК Кеш Експрес Сървис, свързани със създаването на промоцията и техните семейства нямат право на участие в кампанията.

8. Защита на личната информация:

• Участникът в тази кампания се съгласява информацията, която е предоставил да се съхранява, обработва и използва от ФК Кеш Експрес Сървис само и единствено във връзка с участие в настоящата кампания.

• Организаторът поема задължението да използва личната информация съгласно настоящите правила и условия на кампанията и да спазва действащото законодателство.

ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ СЕ ПРИЛАГАТ И РЪКОВОДЯТ УЧАСТИЕТО В НАСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ.


АКО КЛИЕНТ НЕ ПРИЕМЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НЕ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В НАСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ. УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.


ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ИНТЕРНЕТ САЙТ НА КОМПАНИЯТА: www.cashexpress.bg


ФК КЕШ ЕКСПРЕС СЪРВИС СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ.

 

Back to all

FACEBOOK
Google+