Novi Pazar

ADDRESS MON-FRI SATURDAY  SUNDAY  PHONE
Tsar Osvoboditel str., UPI 4, KV. 57 08:00-22:00
08:00-22:00   08:00-22:00 0877/323383
8, Tsar Osvoboditel str. 09:00-19:00
09:00-19:00  09:00-19:00  0897/446363
35A, Petar Beron str. 07:00-22:00 07:00-22:00 - 0897/856540
4, Tsar Osvoboditel str. 09:00-18:00 - - 0888/592829

Map of our Locations:

FACEBOOK
Google+