Plovdiv

ADDRESS MON-FRI SATURDAY  SUNDAY  PHONE
38, Gladston str.
09:00-22:00
09:00-22:00  09:00-22:00
032/627878
44, Ivan Vazov str.
09:00-18:30
09:00-18:30  09:00-18:30
032/622545
43, Ivan Vazov str. 09:00-19:00 
10:00-18:00 
10:00-18:00 
032/622860
11, Gladston str.
  09:00-18:00  10:00-17:00  032/621272
17, Pobeda str.
  08:00-19:00  09:00-15:00   09:00-15:00  032/968294
8, Grozdov pazar sq.
  00:00-24:00   00:00-24:00  00:00-24:00  032/629180
1, Grozdov pazar sq.
08:00-19:00    10:00-17:00   - 032/622600
8А, Grozdov pazar sq.
 08:30-20:00  08:30-20:00  08:30-20:00 032/626498
25, Vasil Aprilov blvd.
09:00-19:00   09:00-19:00  0888/595335
15, Brezovsko shose str.
 09:00-17:30   09:00-16:00  0888/595335

zhk. Trakiya

31, Osvobozhdenie blvd.

 09:00-18:00
09:00-14:00 
 - 032/633534
16А, Otets Paisii str.
 09:30-18:30  09:30-15:00   09:30-15:00  032/620907

zhk. Trakiya

TK "Slavyani" opposite CC "Forum"

 08:00-19:00 09:30-15:00    - 032/682245
15, Elba str.
 08:00-22:00  08:00-22:00   09:30-17:00 032/623720
63, Stoycho Mushnov str.
 09:00-19:00  09:00-14:00   - 0877/303760
84, Bogomil str.
  08:30-19:00  09:00-17:00   - 032/631634
24, Kalina str.
 09:00-22:00  09:00-22:00 09:00-22:00  0894322104
Batak str. corner with Slaviya str.
 09:00-22:00  09:00-22:00  - 0878822866
10, Hrabrets str.
 09:00-23:00   09:00-23:00   09:00-23:00  032/631155
1, Dilyanka str.
09:00-21:00
 09:00-21:00 09:00-21:00  0878/320466
33, Vazhod str. 09:00-23:00
 09:00-23:00 09:00-23:00  0878/808601

zhk. Trakiya

block 15

08:00-20:00 10:00-18:00 10:00-18:00 0878/775433
78, Ivan Vazov str.
 08:00-19:30  08:00-19:30 08:00-19:30  032/262999
34А, Vasil Aprilov blvd.
09:00-18:00
-  - 032/644595
33, Vasil Aprilov blvd.
09:00-18:00
09:00-17:00 
 - 032/641892
101, Vasil Levski str.
08:00-20:00
 08:00-20:00  - 0888/770888
154, Tsar Boris III Obedinitel blvd.
09:30-20:30
 - 0886/416251

zh. k. Trakiya

bl. 45, entr. B

09:00-18:00
 - 0899/949489

4, Balgaria blvd.

09:00-18:00
0899/949489
15, Balgaria blvd. 08:30-17:30
 - 0888/286699
26, Leonardo Da Vinchi str. 10:00-19:00 09:00-14:30 - 0899/877390
34, Avksentiy Veleshki 34 09:00-18:00 09:30-13:00 - 032/623748
2, Skopie str. 09:00-18:00 09:30-18:00 - 032/670148
1, Dimitar Tsonchev str. 09:00-18:00 09:30-13:00 - 032/620454
14, Krayna str. 08:00-20:00 09:00-19:00 09:00-19:00 0889/936349

Map of our Locations:

FACEBOOK
Google+