Samokov

ADDRESS MON-FRI SATURDAY  SUNDAY  PHONE
45, Makedoniya str. 08:00-18:00
 09:00-14:00 09:00-14:00  0722/65940
28, Targovska str. 08:00-18:00
 08:00-16:00  08:00-16:00   0887/160009

zh. k. Samokovo

bl. 35, office 4

08:00-22:00
08:00-22:00  08:00-22:00  0883/223033
33, Targovska str. 08:00-19:00 - - 0887/668959

Map of our Locations:

FACEBOOK
Google+