Sandanski

ADDRESS MON-FRI SATURDAY SUNDAY PHONE
31, Makedoniya str. 08:00-19:00
08:00-19:00   08:00-19:00 0746/31109

Kaufland

 55, Svoboda blvd.

09:00-21:00
  09:00-21:00   10:00-20:00 0885980298
Targovski kompleks BILLA, 13, Malashevska str. 09:00-21:00
 09:00-21:00   09:00-21:00  0885010218
26, Skopie str. 09:00-18:00 10:00-14:00 - 0886/315150

 kv. Izgrev

str. Rodopa 2, entr. A

 09:00-18:00 10:00-14:00   - 0879/613456
zh. k. Spartak 45 09:00-18:00 10:00-14:00  - 0894/748734

Map of our Locations:

FACEBOOK
Google+