Vratsa

ADDRESS MON-FRI SATURDAY  SUNDAY  PHONE
 2, Iliya Krastenyakov str. 08:30-17:30
08:30-17:30  08:30-17:30  092/660580

zhk. Dabnika

between bl. 14 and bl. 147

09:00-19:00
09:00-19:00  09:00-19:00  0888/582773
165, 2-ri Yuni blvd. 09:00-19:00
09:00-19:00  09:00-19:00  0887/899766
31, Vasil Kanchov blvd. 08:00-20:00
08:00-20:00   08:00-20:00 0999/990996
59, Hristo Botev blvd. 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 0876/000028
27, Stoyan Kalachev str. 09:00-18:00 10:00-14:00 - 0879/401544
123, 2-ri yuni blvd. 09:00-18:00 10:00-14:00 - 0879/401543
6A, Nikola Voyvodov blvd. 09:00-18:00 10:00-14:00 - 0888/011110

Map of our Locations:

FACEBOOK
Google+