Политика за поверителност | Cash Express Service

Политика за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Вашата лична информация се обработва в съответствие с приложимото законодателство и се контролира от Western Union Payment Services Ireland Limited, Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublin 14, Ирландия.

Информация, която събираме за Вас: Когато използвате нашите дигитални услуги или услуги на дребно, свързвате се с нас или се присъединявате към нашите програми за лоялност, ние събираме лична информация във връзка с Вас (както е посочено в този формуляр/нашите онлайн формуляри за кандидатстване) и можем да я използваме наред с друга информация, събрана или генерирана по време на взаимоотношенията ни с Вас. Ние събираме Вашите данни за контакт, информация за Вашите парични преводи, плащане на сметки, членство в програмите ни за лоялност, предишно използване на услугите ни, както и маркетинговите Ви предпочитания. Когато използвате нашите дигитални или онлайн услуги, ние събираме лична информация за домейна и хоста, чрез които получавате достъп до интернет, IP адреса на компютъра Ви или идентификатора за рекламиране на устройството Ви, браузъра и софтуера на операционната система, датата и часа на достъп до нашите уебстраници и адреса на сайта, от който се свързвате с нашия уебсайт, когато ни посещавате. За да извършите паричен превод, трябва да предоставите необходимата информация в съответния формуляр, който попълвате за извършване на превода, така че да можем да спазим правните си задължения, свързани с извършването на парични преводи. Ако не предоставите необходимата лична информация, няма да Ви бъде позволено да извършите паричен превод чрез нас. В допълнение към събраната от Вас лична информация, ние събираме и лична информация за Вас от лицето, на което изпращате и/или от което получавате пари, както и от нашите агенти, доставчици на услуги, бизнес партньори, компании за проверка на самоличността, компании за управление на риска при плащания и от измами, правоприлагащи органи и търговски и публични източници на данни.

Използваме Вашата информация за следните цели и на следните законови основи:

За да Ви предоставяме услугите си: Това включва използване на лична информация, необходима да извършим парични преводи и да Ви осигурим други наши продукти и услуги според договорите ни с Вас.

За спазване на законовите и нормативни изисквания: Това включва използване на личната Ви информация за спазване на нашите законови и нормативни задължения, например във връзка с борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Това включва използване на личните Ви данни за потвърждаване и удостоверяване на самоличността Ви, включително с помощта на трети страни при този процес.

За законни бизнес цели: Използваме личната Ви информация, за да анализираме и подобрим качеството, бързината и ефикасността на нашите продукти, обекти, услуги, поддръжка и операции, да извършваме административни задачи, необходими при предоставяне на нашите услуги и да спомогнем за контрола на рисковете, свързани със сигурността, измамите и идентифицирането, включително разкриване, предпазване и преследване на измамите и кражбите, както и предотвратяване на незаконно или забранено използване на нашите услуги. Анализираме информацията, с която разполагаме, за да разберем по-добре клиентите си и техните трансакции, включително с аналитични средства, помагащи ни да персонализираме маркетинга си, да съобразим продуктите и услугите си с Вашите нужди и изисквания, а също и да администрираме нашата програма за лоялност.

Когато имаме разрешението Ви: Когато сте се съгласили да използваме личната Ви информация с определена цел и за определени дейности. Според Вашия избор съгласно приложимото законодателство и на базата на данните за контакт, която ни предоставяте, ще Ви изпращаме маркетингови съобщения и оферти чрез имейл, телефон, поща, SMS, социални мрежи и други комуникационни канали.

Можем да разкриваме личната Ви информация: Ако има разумно основание за това във връзка с която и да е от гореспоменатите цели, ние разкриваме личната Ви информация на следните типове организации или трети страни: компаниите от групата Western Union: нашите агенти или бизнес партньори, които улесняват извършването на конкретната услуга или трансакция за паричен превод, която сте поискали; доставчиците на услуги, обработващите плащанията, банковите партньори и обработващите данни, с които е сключен договор да предоставят бизнес услуги и обслужване на клиентите, включително проучвания от наше име за удовлетворението на клиентите; доставчиците на услуги и обработващите данни, с които е сключен договор да ни помагат при потвърждаване на точността на информацията, предоставена от Вас, да удостоверяват самоличността Ви и да управляват рисковете, свързани със сигурността, измамите и идентифицирането. Ние разкриваме също личната Ви информация глобално, доколкото това се изисква или е разрешено от приложимите закони и разпоредби, на регулаторни и финансови органи, правоприлагащи органи, съдилища, правителства или правителствени агенции, за да спазим правните изисквания и задължения или да защитим правата и интересите на Western Union или други страни.

Международен трансфер: Ние трансферираме Вашата информация към трети страни, намиращи се в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително, но не само, в САЩ, според изискванията на приложимите закони, регулаторните органи, правоприлагащите органи и правителствените агенции. В допълнение, когато изпращате или получавате пари във или от друга държава, от нас се изисква също да разкрием част от личната Ви информация на тази държава, доколкото това се изисква или е разрешено от законите. Ние трансферираме известна лична информация за Вас към нашите центрове за данни в САЩ и я обработваме, за да спазим правните изисквания и задължения, отнасящи се до услугите, които извършваме. Ние съхраняваме също в нашия център за данни в САЩ известна лична информация, която събираме въз основа на маркетинговите Ви предпочитания. Когато личната Ви информация се трансферира към – или в случай на достъп до нея от – САЩ или друга държава извън ЕИП, за която Европейската комисия не е издала решение относно адекватността, информацията Ви ще бъде защитена от съответните договорни клаузи или други одобрени от ЕС механизми според законовите изисквания. Можете да поискате да видите тези механизми, като използвате данните за контакт, посочени по-долу.

Съхраняване на лична информация: Вашата лична информация ще бъде съхранявана в съответствие със законоустановените срокове, съдържащи се в регламентите за финансовите трансакции, включително свързаните с борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, както и други закони, отнасящи се до нас. В останалите случаи ще съхраняваме информацията Ви само за колкото време е необходимо за специфичните нужди, за които е събрана, за да разрешим въпроси, които можете да имате, или за да защитим нашата правна позиция.

Вашите права: Имате право да знаете дали обработваме личната Ви информация и да поискате от нас безплатно копие на информацията си. Имате право да поискате структурирано и машинно четимо копие на определена информация, която сте ни съобщили за цели, с които сте се съгласили или в случаите, в които използването от наша страна на тази информация се изисква за договор с Вас. Ние може да поискаме от Вас разумна такса, за да Ви предоставим информацията, или да не изпълним искането Ви, ако то е явно необосновано или прекомерно. Вие имате право да спрете да получавате от нас маркетингови съобщения. Имате право да поискате от нас да коригираме информация си за Вас, която е непълна, неточна или остаряла. При някои обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием известна информация за Вас, да ограничим използването на информацията Ви за определени цели, а също, когато я използваме за законни бизнес цели, да се противопоставите на използването ѝ в някои случаи. В случаите, в които сте се съгласили да обработваме личната Ви информация, имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Когато получим искане, ние може да поискаме от Вас допълнителна информация, за да удостоверим самоличността Ви. За да упражните тези свои права, моля, свържете се с Western Union на телефон 008001114998, с имейл до bulgaria.customer@westernunion.comили като посетите нашия уебсайтhttps://www.westernunion.com/bg/en/contact-us.html. Ние ще се постараем да отговорим на Вашето искане в рамките на един месец, но в някои случаи може да се наложи да удължим този период. Ще се съобразим с искането Ви до степента, изисквана от приложимото законодателство. Ако имате оплакване във връзка с начина, по който Western Union реагира на Вашето искане, спадащо към този раздел, или начина, по който използва личната Ви информация, молим Ви да изпратите писмено оплакването си на адрес Unit 9 Richview Officer Park, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland. Ние ще разследваме оплакването Ви и в повечето случаи ще Ви отговорим писмено в рамките на 30 дни от получаването му. Ако не сте удовлетворени, можете да подадете оплакване до надзорния орган във Вашата държава. Можете също да се свържете с нашия отговорник по защита на данните чрез privacy@westernunion.com.

×